Cookiebeleid

 1. Inleiding
  Bij het aanbieden van haar informatie op de website https://fiberklaar.be (hierna de “Website”) en de toegang ertoe zal Fiberklaar (hierna “de onderneming”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”) gebruik maken van bepaalde cookies die geplaatst worden op de eindapparatuur van de bezoeker van de Website (hierna “u(w)”).
  De Website wordt uitgebaat door Fiberklaar BV, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer BE (0)760.540.475 en met maatschappelijke zetel te Gent, België. Enige vragen of opmerkingen kunnen per post naar dit adres worden opgestuurd, per e-mail naar info@fiberklaar.be. Uw vragen of opmerkingen zullen terecht komen bij de persoon in onze organisatie die hiervoor verantwoordelijk is en deze zal u zo snel als mogelijk een antwoord bezorgen.
 2. Algemene informatie
  Deze cookieverklaring (hierna: de “Cookieverklaring“) beschrijft de verschillende soorten cookies die we gebruiken op de Website en de manier waarop u deze cookies kan instellen.
  We hanteren een strikt privacybeleid en we zijn vastbesloten om transparant te zijn over de technologieën die op onze Website worden gebruikt. Voor zover de met cookies verzamelde informatie persoonsgegevens bevatten, zijn de bepalingen van de Privacyverklaring van toepassing en vullen deze bepalingen de Cookieverklaring aan.
 3. Wat zijn cookies precies?
  Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website in de browser of op de harde schijf van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. Cookies worden gebruikt om u van andere gebruikers van de website te onderscheiden.
  ‘First-party cookies’ zijn cookies die gebruikt worden door de bezochte website zelf. ‘Third-Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de gebruikte website zelf, maar wel van een andere website.
  ‘Sessiecookies’ zijn cookies die automatisch verdwijnen wanneer u uw sessie op onze Website beëindigt. ‘Persistente cookies’ verdwijnen daarentegen niet onmiddellijk maar slechts na een bepaalde termijn.
  Voor het gebruik van strikt noodzakelijke of essentiële cookies is uw toestemming niet vereist maar wij informeren u daar uiteraard toch over door middel van deze Cookieverklaring. Voor niet-noodzakelijke cookies (zoals cookies gebruikt voor analyse, performantie, enz.) vragen wij echter uw uitdrukkelijke toestemming via de cookiebalk op de Website. Daarbij kan u de keuze maken om alle cookies te aanvaarden dan wel om slechts bepaalde categorieën van cookies te aanvaarden.
  De door u gegeven toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden. Verder in deze Cookieverklaring leggen wij u uit hoe u dit eenvoudig kan doen.
 4. Welke cookies worden gebruikt op de Website?
  Om na te gaan welke cookies we op deze Website gebruiken verwijzen we je graag door naar de Cookievoorkeuren waarin alle cookies staan beschreven en je je keuze desgevallend kan aanpassen.
 5. Hoe kan u het gebruik van cookies op de Website weigeren of beheren?
  Via het cookiebeleid op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. Als u vragen hebt over uw toestemming, vermeld dan zeker het ID en de datum waarop u toestemming gaf.
  Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: fiberklaar.be
  Als u wilt weten welke cookies op uw toestel zijn geplaatst of als u deze wenst te verwijderen, dan kan u hiervoor ook een instelling in uw browser gebruiken. Via de links hieronder vindt u meer uitleg over hoe u dit moet doen. Op de volgende website vindt u tevens voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org.
  Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
  Safari: https://support.apple.com/nl-be/HT201265
  Internet explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  Microsoft Egde: https://support.microsoft.com/nl-be/help/4027947/windows-delete-cookies
  U heeft de mogelijkheid om uw toestemming met het plaatsen van cookies te allen tijde in te trekken maar u begrijpt dat een dergelijke intrekking geen gevolg heeft voor de rechtmatige verwerking die we tot daarvoor op basis van uw toestemming deden.
  Indien u uw cookie-instellingen aanpast zoals hierboven beschreven, kan dit als gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet (correct) kunnen worden weergeven of dat sommige interacties niet normaal werken.
  U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd en zodanig dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (zie hierboven).
 6. Bescherming van uw gegevens
  Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Daarin staan ook al uw rechten tot inzage, correctie, wissing, overdraagbaarheid, enz. uitgelegd. U kan ons te allen tijde contacteren via de hogervermelde contactgegevens om die rechten uit te oefenen.
  Hoewel we enige opmerkingen graag samen met u willen oplossen, delen we u mee dat u altijd het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België kan u hiervoor terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be; adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; Telefoon: +32 (0)2 274 48 00; E: contact@apd-gba.be).
 7. Hebt u nog vragen omtrent het gebruik van cookies?
  Indien u nog vragen zou hebben omtrent het gebruik van cookies op de Website kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens zoals bovenaan in deze Cookieverklaring opgenomen. We zullen u dan zo snel mogelijk helpen. Wel is het mogelijk dat we u, in lijn met de wettelijke bepalingen, vragen om een bewijs van identiteit voor te leggen zodat we de privacy van anderen evenzeer kunnen beschermen.